Hayır Diyemedim “Hayır” Dedim.

Hayır: “Yok, öyle değil, olmaz” anlamlarında onamama, inkâr bildiren bir söz Hayır(lısı): İyilik, karşılık beklenmeden yapılan yardım. Yukarıdaki tanımlar tdk’dan..